Ürünler

Tıbbi Malzeme Ve Cihazlar

Aren Trading

Türkiye’de tıbbi malzeme ve alet üretimi için. yaygın olarak kullanılan fabrikalar bulunmaktadır. Bu ekipmanların çok sayıda üretilmesi, Türk sağlık sektörünün gelişmesine katkıda bulundu ve Türk hastanelerinde tedavinin gelişmesine büyük katkı sağladı, ayrıca tıbbi malzeme ve cihaz ticaretini ülkenin en önemli ticaretlerinden biri haline getirdi.

Aren Trading tarafından sağlanan en önemli cihaz ve malzemelerden söz ediyoruz

  • Hastane döşeme malzemeleri.
  • Sağlık malzemeleri.
  • Doktora ait tüm araç ve gereçler.
  • Kliniklerin temini ve hastanelerin tefrişi

iletişim